Календар

| събота, 9 септември 2017 |
Глобално събитие

Откриване на новата 2017-2018 учебна година

10:00

10 часа - Откриване 

10:45 - Начало на учебните занятия по класове

11:00 - За родителите - записване, въпроси, административни задачи

14:00 - Край на учебния ден