Календар

| събота, 21 октомври 2017 |
Глобално събитие

Седмица 7

08:30

Редовни учебни занимания по график

Народни танци за учениците от 1 до 12 клас - 8:30 до 9:15

Народни танци за учениците от детска и подготвителна група - 9:15-10:00

Учебни часове: 9:15 до 13:30. 

Ателие "Млади творци"