Календар

| събота, 28 октомври 2017 |
Глобално събитие

Седмица 8

08:30

Редовни учебни занимания по график

Народни танци за учениците от 1 до 12 клас - 8:30 до 9:15

Народни танци за учениците от детска и подготвителна група - 9:15-10:00

Учебни часове: 9:15 до 12:30. 

Есенен празник 12:30-13:30