Календар

| събота, 14 март 2020 |
Глобално събитие

Преминаване към дистанционно обучение

10:00

Среща на учителите за подготовка за дистанционно обучение в голямата класна стая в църквата. Всички да носят компютри или таблети, за да направим тест на възможните конферентни връзки и инструменти, както и тест на сайта и достъпа за учителите