Календар

| събота, 21 март 2020 |
Глобално събитие

График на часовете по класове

15:35

1. клас - 9:30

2. клас - 9:40

3. клас - 9:30

4/5 клас - 9:30

6 клас - 12:00

7/8 клас - 15:00 

9/10 клас - 9:30

ДГ/ПГ - 10:00