Календар

| събота, 16 май 2020 |
Глобално събитие

График на дистанционните занятия по класове - начален час

00:00

Детска група - 11:00

Подготвителна група - 13:00

1. клас - 10:00

2. клас - 10:30

3. клас - 9:30

4/5. клас - 10:00

6. клас - 9:30

7/8. клас - 10:00 

9/10. клас - 11:00