Разпределение на съдържанието на учебния материал по седмици
Седмично разпределение на учебния материал по история и цивилизация