Регистрация и новини

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 
Milena
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
от Milena Nikolova - четвъртък, 18 август 2011, 22:20
 
Училище "Слънчогледи"
577 Pennsylvania Ave, Suite 201
Glen Ellyn, Illinois 60137

предлага

подготовка на ученици от всички възрастови групи по
  • български език и литература,
  • история и география на България,
  • езикова практика
  • запознаване с културата и традициите на българския народ

Групови занятия се провеждат в събота и неделя; има възможност за индивидуални уроци през останалите дни от седмицата.
Предлагаме балансирана учебна програма, съчетаваща теория, практика и допълнителни занятия за разширяване на езиковата и обща култура на учениците.
Учебните програми следват указанията на Министерството на образованието, младежта и науката за обучение на деца от български произход извън България.
Преподавателите притежават двуезични познания и подготовка от български и американски университети.
Предлагаме компютърна база и съвременни аудио-визуални средства за обучение.

Предлагаме възможност за включване в програми за ускорено обучение и подготовка по всяко време.
Ако искате детето Ви да общува на български език, запишете го да училище днес!

За контакти:
(630) 373-5513 Ваня Налбантова
(630) 299- 6858 Милена Николова
Email: slanchogledi@gmail.com