Регистрация и новини

Начало на учебната 2020-2021 година

 
Milena
Начало на учебната 2020-2021 година
by Milena Nikolova - Sunday, 13 September 2020, 12:05 AM
 

Скъпи ученици и родители,

Наближава времето да се съберем отново в клас и да започнем новата учебна година. Предвид сложната обстановка и многобройните изисквания се налагат някои промени в традиционната ни работа. Ние сме отворени за вашите коментари и предложения и ще изслушаме всяко мнение.

И така, какво ново:

1.       От 1 септември 2020 година адресът на училище „Слънчогледи“ се променя. Изцяло се преместваме в сградата на Grace Lutheran Church, където от години провеждаме занятия.  Адресът е 493 Forest Ave, Glen Ellyn, IL 60137. Когато изпращате материали или чекове по пощата, посочвайте на английски името на училището като получател: Slanchogledi Language School

2.       Ще започнем занятия на 19 септември 2020 година от 9:30 часа, в сградата на църквата, директно с учебни часове. Съгласно резултатите от проведената анкета ще започнем с присъствени занятия /освен в случай на промяна на нивото на карантина в щата Илинойс/. Няма да провеждаме тържество, за да избегнем струпването на хора. Децата и учениците ще бъдат приети в сградата между 9:15 и 9:30 часа, но достъпът на родителите ще бъде ограничен до външната врата. Извеждането на ученици ще става в подобен ред от 13 до 13:15 часа, като ще помолим родителите да останат в колите си. 

3.       Поради завишените изисквания за дезинфекция и хигиенизиране ще променим графика на учебните часове, за да осигурим време за тези допълнителни дейности. Занятията ще бъдат от 9:30 до 13 часа, като приемането на учениците ще става от 9:15 до 9:30 часа. На входа ще бъдат допускани само ученици, чиято температура е под 100 градуса Фаренхайт или 37,5 градуса Целзий.

4.       Както в повечето обществени места, така и при нас ще се приемат ученици, чиито родители при всяко посещение декларират, че децата/учениците:

a.       нямат температура, кашлица, затруднено дишане, хрема, стомашно разстройство, повръщане, главоболие, мускулни болки, обща отпадналост или други симптоми на Ковид-19

b.       не са в контакт с хора, които са болни от Ковид-19 или които очакват тестовите резултати за Ковид-19

c.       не са пътували в последните 14 дни до щати, вписани като рискови

5.       Ще помолим да попълните декларацията от последната страница или в прикачения файл при всяко идване на училище.

6.       Всяко дете/ученик трябва да е закусило преди началото на занятията, тъй като хранене в учебно време няма да се допуска. Единствено може да изпратите фабрично опакована вафла или блокче, което детето може да консумира, без да докосва с ръка храната. 

7.       Всяко дете трябва да носи със себе си достатъчно количество вода в индивидуална бутилка, тъй като всички източници за питейна вода в сградата са запечатани

8.       Всяко дете/ всеки ученик трябва да има маска, която да носи в класната стая по време на учебните занятия. Маската трябва да прилепва добре към лицето.

9.       Училището ще подсигури маска само в изключителни случаи, когато се налага подмяна. Заплащането на предоставената маската е отговорност на родителите. Ако желаете, може да поставите резервна маска в чантата на детето/ученика.

10.   В случай на потвърдено заболяване на ученик от училището от Ковид-19 всички занятия на съответния клас ще бъдат провеждани дистанционно до уведомяване, че детето е здраво /документ от лекар/ или за минимум от две последователни седмици

11.   В първите седмици на учебни занятия ще изпратим календар за учебните дни. Евентуални промени могат да настъпят в съответствие с промяната на епидемиологичната обстановка в щата.

12.   Дистанционно обучение /при нормално присъствени занятия/ ще има веднъж или два пъти месечно, както и в случай на отменени присъствени занятия поради трудни условия на придвижване и други подобни ситуации.

13.   Достъп до уебсайта на училището за всички ученици ще бъде осигурен след първия учебен ден.

14.   Таксите остават непроменени, като е желателно да се изплащат до 15 число на месеца.

15.   Допълнително ще информираме за извънкласните форми за тази година.

16. Помещенията, масите, столовете, вратите и всички повърхности, които са обект на допир, се почистват и дезинфекцират всеки ден преди началото на занятията, както и в края на деня. На разположение в класните стаи ще има sanitizer, Clorox wipes, Kleenex носни салфетки. В момента сме в процес на закупуване на UV HEPA филтратори за въздух.

Благодарим за разбирането и очакваме с нетърпение нашите ученици. Свържете се с учителите на децата си, ако имате допълнителни въпроси.

Бъдете здрави и се пазете! Всички заедно сме отговорни за живота и здравето на хората около нас.