Регистрация и новини

Начало на новата учебна 2012-2013 година

 
Milena
Начало на новата учебна 2012-2013 година
от Milena Nikolova - вторник, 21 август 2012, 19:10
 
Откриването на новата учебна година и родителска среща ще се състои на 1 септември от 11 часа във физкултурната зала на съседната на училището сграда на Grace Lutheran Church.

Нормалните учебни занятия започват на 8 септември 2012 година с познатия от миналата година график. Календар за новата учебна година ще бъде предоставен по време на срещата.

Няколко служебни бележки:

Желаещите да се включат в родителския съвет към училището могат да се свържат с Магдалена Христева на телефон (630)750-2269.

Таксите за всеки месец се събират до 15-то число. След тази дата сумата се увеличава с $5 на дете.

За всички, които не са представили свидетелство за раждане на ученика - молим Ви да донесете фотокопие от този документ.

За тези, които не са върнали учебници от миналата учебна година - ще имате възможност да направите това след родителската среща или да заплатите съгласно подписаните документи в случай, че учебниците са изгубени или унищожени.

ВАЖНО!!!
Молим да проверите отново тази информация в деня преди обявената дата, тъй като съществува възможност за промяна.

От ръководството