Регистрация и новини

Достъп до съдържанието на всеки клас и график на занятията

 
Milena
Достъп до съдържанието на всеки клас и график на занятията
от Milena Nikolova - понеделник, 4 октомври 2010, 10:14
 
Всеки ученик ще получи собствен user name и парола за влизане в уебсайта на класа. За повече информация се обръщайте към преподавателя на Вашето дете.
Ако все още имате проблем с влизането и ползването на материалите, обадете се на тел. 630-299-6858 или оставете съобщение.
Окончателният график на класовете за първия срок ще бъде публикуван на 9 октомври.