Кръжок по изобразително изкуство на Ателие "Млади творци" с ръководител Камелия Томанова провежда занятия по предварително установен график. Препоръчителното дарение е $10 на посещение.


Заповядайте!

За контакти:
Камелия Томанова - тел.(630)709-5040
Последно модифициране: понеделник, 21 октомври 2013, 06:16