Преди година българският език бе официално вписан в езиковите програми на някои от университетите в САЩ.

Този факт дава възможност на студентите от български произход да включат родния език в програмите си.

Голяма група млади хора обаче не са завършили средното си образование в България, както и не са посещавали действащите българските училища в чужбина.
Въпреки че владеят писмено и говоримо български език, те не притежават документ, удостоверяващ знанията им. Пред тях се очертават две алтернативи:
  1)Да заплатят пълната такса и да посещават класове по български език в университета, след което да се явят на изпит към същия университет.
  2)Да положат стандартен тест в оторизиран изпитен център и да приложат издадения от центъра документ за владеене на езика към академичните си оценки в съответния колеж, без да включват в програмите си часове за втори чужд език.

Училище „Слънчогледи” притежава статут на изпитен център към ECL консорциума в Европа (Foreign Language Centre as a Regional ECL Exam Centre in the ECL test languages) и провежда изпити по български език за чужденци съгласно изискванията на Европейския езиков консорциум.
В случай, че имате познания по български език, но се нуждаете от допълнителни уроци или подготовка за изпит по български език, можете да получите повече информация от училище „Слънчогледи”. Училището предлага тестове за езиково ниво по български език към ECL центъра.

За повече информация може да се свържете с нас на телефоните на уебсайта или на адрес:

Slanchogledi Language School
577 Pennsylvania Ave, Ste. 201, Glen Ellyn, IL 60137
Последно модифициране: понеделник, 21 октомври 2013, 06:16