Литернет - специализиран портал за българска литература, критика, хуманитаристика

Специализиран портал за съвременна българска литература, критика и хуманитаристика
Click http://www.liternet.bg/ link to open resource.